ΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΜΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΙΜΗΣ

Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

ALAN MATTHEWS

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ TRINITY COLLEGE ∆ΟΥΒΛΙΝΟ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΦΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

∆ημοσιογράφος Ερευνητής ∆ιαΝΕΟσις

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Αγρότης, Πρόεδρος ΑΣΕΠΑ

ΗΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΝΟΣ

Ομότιμος Καθηγητής Ζιζανιολογίας Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ

Σύμβουλος Αγρο-διατροφικής Πολιτικής και Επιχειρηματικότητας

ΤΑΣΟΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Γενικός ∆ιευθυντής Πωλήσεων και Marketing, Interamerican

ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ

Επικεφαλής Αγορών Σίτου Misko Barilla Hellas ΑΕ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΑΝΤΑΡΜΑΣ

Αγρότης, Γεωπόνος, Καλλιεργητής ∆ημητριακών

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΕΜΤΟΣ

Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

Ομ. Καθηγητής, Τ. υπουργός, Κοσμήτωρ, Κολλέγιο Περρωτής, ΑΓΣ

ΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Εμπορικός ∆ιευθυντής Yara Hellas

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ

∆ιευθύνων Σύμβουλος Agrotech SA

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΚΑΜΗΣ

Γεωπόνος, ∆ιευθυντής Agro-Q

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΖΟΓΛΟΥ

Γεωπόνος - ∆ρ. Λιβαδοπόνος, Βοοτρόφος

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΣΕΝΟΣ

Καθηγητής Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ

Ομότιμος Καθηγητής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πρώην Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος Ελλάδος

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΛΗΣ

Πρόεδρος Βιομηχανίας Γάλακτος Ηπείρου Καράλης ΑΕ

ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΤΟΛΙΑΣ

Πρόεδρος Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ και Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ

Αγρότης, Αγελαδοτρόφος