ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Τα βραβεία «Αγρότης Της Χρονιάς», απευθύνονται στο σύνολο των αγροτών και των ομάδων της πρωτογενούς παραγωγής στην Ελλάδα, οι οποίοι ξεχωρίζουν για την οργάνωση, την ποιότητα, τον επαγγελματισμό και την καινοτομία τους. Παράλληλα όμως εντοπίζουν, αξιολογούν και επιβραβεύουν προσπάθειες που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του τόπου τους και γενικότερα στην οικονομία της χώρας.
Μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες, με εφόδια την πολύχρονη εμπειρία και εξειδίκευση, η επιτροπή αξιολόγησης έχει τα κατάλληλα διαπιστευτήρια για να επιβραβεύσει αυτούς που έχει αξιολογήσει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που έχουν θεσμοθετηθεί για κάθε ξεχωριστή κατηγορία βράβευσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ο προκαταρκτικός έλεγχος στις υποψηφιότητες του «Αγρότη της Χρονιάς»  γίνεται από την δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας Agrenda. Η εν λόγω ομάδα εξετάζει τα κριτήρια συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία και διενεργεί την πρώτη φάση κατάταξης των φακέλων, καταλήγοντας σε τρεις προτάσεις από κάθε κατηγορία.    

Στην τελική φάση η έγκριτη Επιτροπή Αξιολόγησης, με επικεφαλής τον καθηγητή και πρώην υπουργό, Αθανάσιο Τσαυτάρη, εξετάζει ενδελεχώς τους φακέλους των τριών προτάσεων κάθε κατηγορίας και κάθε μέλος της επιτροπής βαθμολογεί και παραδίδει τη φόρμα αξιολόγησης για την ανάδειξη των νικητών.

Η φετινή Επιτροπή Αξιολόγησης συνέρχεται, προς ανάδειξη νικητών του διαγωνισμού, τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11:00 στην αίθουσα Boardroom του ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία.