ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Τα βραβεία «Αγρότης Της Χρονιάς», απευθύνονται στο σύνολο των αγροτών και των ομάδων της πρωτογενούς παραγωγής στην Ελλάδα, οι οποίοι ξεχωρίζουν για την οργάνωση, την ποιότητα, τον επαγγελματισμό και την καινοτομία τους. Παράλληλα όμως εντοπίζουν, αξιολογούν και επιβραβεύουν προσπάθειες που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του τόπου τους και γενικότερα στην οικονομία της χώρας.
Μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες, με εφόδια την πολύχρονη εμπειρία και εξειδίκευση, η επιτροπή αξιολόγησης έχει τα κατάλληλα διαπιστευτήρια για να επιβραβεύσει αυτούς που έχει αξιολογήσει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που έχουν θεσμοθετηθεί για κάθε ξεχωριστή κατηγορία βράβευσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ


Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από την Οργανωτική Επιτροπή που προέρχεται από την δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας Agrenda. Η Οργανωτική Επιτροπή ελέγχει τα κριτήρια συμμετοχής των υποψήφιων και στην συνέχεια αξιολογεί όλες τις υποψηφιότητες, με σκοπό να αναδείξει τις τρεις καλύτερες σε κάθε κατηγορία. Στην τελική φάση η Επιτροπή Αξιολόγησης που προέρχεται από καταξιωμένους συντελεστές του αγροδιατροφικού κλάδου και εκπρόσωπο  της εφημερίδας Agrenda εξετάζει τους φακέλους των τριών επιλεχθέντων υποψηφίων ανά κατηγορία και κάθε μέλος της επιτροπής βαθμολογεί και παραδίδει την αξιολόγηση του για την ανάδειξη των νικητών. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα διενεργηθεί από τις 01 έως τις 10 Νοεμβρίου 2023. Στην περίπτωση ισοβαθμίας θα απονεμηθούν δύο βραβεία.