ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ

Επικεφαλής Αγορών Σίτου Misko Barilla Hellas ΑΕ

ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ

Επικεφαλής Αγορών Σίτου Misko Barilla Hellas ΑΕ

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο του 1966.

Είναι πτυχιούχος της Γεωπονικής σχολής του Πανεπιστηµίου της Κατάνια Ιταλίας και Υπεύθυνος Αγορών Πρώτων Υλών της Barilla Hellas.

Ανέπτυξε το πρόγραµµα συµβολαιακής καλλιέργειας του σκληρού σίτου στην Ελλάδα και συµµετείχε σε οµάδα εργασίας του ΥΑΤΤ για την Εθνική Στρατηγική στα σιτηρά.

Στα πλαίσια της ανάπτυξης του προγράµµατος της Barilla για την βιώσιµη παραγωγή σίτου, είναι υπεύθυνος για τον συντονισµό της έρευνας και την προώθηση των νέων βιώσιµων καλλιεργητικών µεθόδων στην Ελλάδα.