ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΑΝΤΑΡΜΑΣ

Αγρότης, Γεωπόνος, Καλλιεργητής ∆ημητριακών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΑΝΤΑΡΜΑΣ

Αγρότης, Γεωπόνος, Καλλιεργητής ∆ημητριακών

Γεννημένος στις 13/07/1984 έγγαμος με ένα παιδί κατοικεί στη Ν. Ορεστιάδα Έβρου.
Δρ. Γεωπόνος με ειδίκευση στη γενετική βελτίωση φυτών, μεταδιδακτορικός ερευνητής
στο ΔΠΘ και κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης 1300 στρεμμάτων.

Ασκεί τη γεωργία ως κύριο επάγγελμα από το 2002. Οι καλλιέργειες της εκμετάλλευσης
του διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες α)εκτατικές με βαμβάκι, σιτάρι, ελαιοκράμβη κ.α.,
β) οπωροκηπευτικά με πατάτα, κρεμμύδι, φασολάκι, αρακά κ.α. και γ) οπωρώνες μήλων.

Πέραν από την παραγωγή,αντικείμενο της γεωργικής εκμετάλλευσης του είναι η αξιολόγηση
γενετικών υλικών – ποικιλιών που επρόκειτο μελλοντικά να καλλιεργηθούν. Η αξιολόγηση γίνεται
με βάση την προσαρμοστικότητα και άλλων παραγόντων που συνδέονται άμεσα με το
παραγωγικό δυναμικό στην περιοχή του Β.Έβρου. Υπήρξε επαγγελματίας διεθνής
αθλητής βόλεϊ με διακρίσεις σε εθνικό και διασυλλογικό επίπεδο.

Ως μεταπτυχιακός φοιτητής στο ΑΠΘ διακρίθηκε με το βραβείο ‘Χριστίδη’ από την Ελληνική
Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής Βελτίωσης Φυτών για την καλύτερη προφορική
ανακοίνωση πρωτοεμφανιζόμενου νέου ερευνητή στο 13 ου Πανελλήνιο Συνέδριο
Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ. Κατά την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής στο ΔΠΘ (2010 –
2016) συμμετείχε σε δυο ερευνητικά προγράμματα 1) «Αξιολόγηση σειρών και
υβριδίων στο καλαμπόκι για αντοχή στην ξηρασία». ΓΓΕΤ, Δράση Εθνικής
Εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (2011-2014) και 2) «Επιλογή για απόδοση και αντοχή
σε ιώσεις και αδρομυκώσεις σε παραδοσιακούς πληθυσμούς φακής» στο πλαίσιο του
«ΕΣΠΑ, ΘΑΛΗΣ» με επιστημονικά υπεύθυνο τον καθηγητή του Δ.Π.Θ Τοκατλίδη
Ιωάννη.