ΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΜΑΣ 2016

ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

Επικεφαλής Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού Τομέα Τρ. Πειραιώς

ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ορκωτός Ελεγκτής, Λογιστής ΩΡΙΩΝ ΑΕΟΕΛ

ΜΑΝΕΤΑΣ ΝΙΚΟΣ

Πρ/νος Ειδικής Υπηρεσίας Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης

ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

∆ιευθύνων Σύμβουλος Agrotech SA

ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πρόεδρος Α.Σ. ΣΠΕΚΟ Βροντούς

ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Παραγωγός ελιάς Χαλκιδικής

ΚΑΡΓΑΡΩΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

Αντιπρόεδρος Παπαστράτος PMI

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ

∆ιευθύνων Σύμβουλος Κωνσταντόπουλος - OLYMP

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

Εμπορικός ∆ιευθυντής Yara Hellas

ΜΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Πρόεδρος ΖΕΥΣ Ακτινίδια

ΝΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Πρόεδρος Α.Σ. Ράχης Πιερίας "Αγ. Λουκάς"

ΜΑΡΚΟΒΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Παραγωγός - Επιχειρηματίας

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Γεωπόνος - Μελετητής

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ

∆ιευθυντής Πωλήσεων BASF

ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Φάρμα Παπαπαναγιώτου - Τζαμπατζέλη

ΒΑΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Γεωργοκτηνοτρόφος, Ξηροπόταμος ∆ράμας

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

∆ιευθυντής Ζώνης Γάλακτος Κ. ∆. Μακεδονίας και Κ. Ελλάδας, ∆ΕΛΤΑ

ΔΡΥΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύμβουλος foodstandard

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΑΣΟΣ

Πρόεδρος Συνεταιρισμού Βοσκών Λιβαδίου Ολύμπου