ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΕΜΤΟΣ

Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΕΜΤΟΣ

Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Γενήθηκε στη Λάρισα το 1947

Σπουδές: Πτυχιούχος Γεωπονίας ΑΠΘ 1970

Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Reading Αγγλίας 1980

Ειδικότητα: Γεωργική Μηχανολογία (Μηχανήματα Αγρού)

Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά – Γαλλικά

Επαγγελματική πείρα:

1970-1975 Εργασία σε αγροτική επιχείρηση

1979-1996 Καθηγητής του Τ.Ε.Ι Λαρίσης

1993-2014 μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

1-9-2014 μέχρι σήμερα Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Κατεργασία εδάφους και γεωργία συντηρήσεως, Διαχείριση Γεωργικού Εξοπλισμού,Συστήματα καλλιέργειας,  Παραγωγή  και συφκομιδή Βιομάζας, Συμπίεση εδάφους, Διάβρωση εδάφους, γεωργία ακριβείας.

Συμετείχε ως συντονιστής ή επιστημονικός συνεργάτης σε περισσότερα από 27 ανταγωνιστικά ερευνητικά  προγράμματα.

Συντόνισε το έργο Αειφορική Παραγωγή Σκληρού Σίτου που μετέφερε εμεπειρίες από την Ιταλία στην Ελλάδα. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος Ελληνκού Σίτου MISKO.

Έχει γράψει περισσότερες από 50 ερευνητικές εργασίες σε έγκριτα περιδικάα και παρουσίασε periss;oterew ap;o 150 σε Εθνικά και Διεθνή συνέδρια, και τέσσερα κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους και δύο ηλεκτρονικά βιβλία. ¨Έχει γράψει πολλές εργασίες σε περιοδιά αγροτών και έχει κάνει πολλές διαλέξεις για αγρότες.

Η παρουσίαση του κ. Γέμτου:

3η Ενότητα Θεοφάνης Γέμτος