ΗΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΝΟΣ

Ομότιμος Καθηγητής Ζιζανιολογίας Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ

ΗΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΝΟΣ

Ομότιμος Καθηγητής Ζιζανιολογίας Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ

Ο Ηλίας Ελευθεροχωρινός, ομότιμος καθηγητής Ζιζανιολογίας του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ, υπήρξε επιβλέπων καθηγητής στην εκπόνηση 9 διδακτορικών, 39 μεταπτυχιακών και 170 πτυχιακών διατριβών. Το ερευνητικό και συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει 80 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή έγκυρα επιστημονικά περιοδικά (Web of Science), 30 εργασίες σε εθνικά περιοδικά ή σε πρακτικά εθνικών και διεθνών Συνεδρίων, 192 εκλαϊκευμένα άρθρα ή ανακοινώσεις ερευνητικών εργασιών σε Συνέδρια και Ημερίδες, καθώς και 5 διδακτικά συγγράμματα για φοιτητές, σπουδαστές και πτυχιούχους Γεωπονικών Τμημάτων.

Η διεθνής αναγνώριση του επιστημονικού του κύρους περιλαμβάνει 1060 αναφορές (Web of Science) στο δημοσιευμένο ερευνητικό του έργο και δείκτη παραγωγικότητας και απήχησης (hindex) 17. Ήταν κριτής ερευνητικών εργασιών σε εικοσιπέντε (25) διεθνή και σε πέντε (5) εθνικά περιοδικά, καθώς και εθνικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας στο European Weed Research Society.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας, Διευθυντής του Τομέα Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας και Διευθυντής Εργαστηρίου Γεωργίας. Επίσης, υπήρξε Πρόεδρος της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας, καθώς και μέλος 1) στην Επιστημονική Ομάδα Εργασίας του Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.), 2) σε Επιτροπές του Υπουργείου Γεωργίας, 3) στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, 4) στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), και 5) στη Συντονιστική Επιτροπή Σπουδών Ελλάδος – ΜΑΙCH.

Η παρουσίαση του κ. Ελευθεροχωρινού:

2η Ενότητα Η Ελευθεροχωρινός ΑΤΧ2018