ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΣΕΝΟΣ

Καθηγητής Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΣΕΝΟΣ

Καθηγητής Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η παρουσίαση του κ. Αρσένου:

4η Ενότητα Γιώργος Αρσένος