ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ

∆ιευθύνων Σύμβουλος Agrotech SA

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ

∆ιευθύνων Σύμβουλος Agrotech SA

Ο Χριστόδουλος Μποζατζίδης γεννήθηκε στην Ορεστιάδα το 1981. Είναι απόφοιτος του
τμήματος Δημόσιας Οικονομίας & Διοίκησης επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου.
Το 2004 ολοκληρώνοντας την στρατιωτική του θητεία, ανέλαβε υποχρεώσεις αντιπροέδρου
και αναπληρωτή διευθύνων σύμβουλου στην Agrohellas A.E, εταιρεία που δραστηριοποιείται
στο εμπόριο αγροτικών προϊόντων και τα τελευταία χρόνια στον τομέα των αγροτικών λιπασμάτων.
Την ίδια χρονιά εντάχθηκε στο δυναμικό της AgroLine ΑΒΕΕ, επίσημο εισαγωγέα γεωργικών
μηχανημάτων CLAAS, ως υπεύθυνος εισαγωγών και στη συνέχεια σε διάφορες θέσεις.

Το 2011 ήταν ένας από τους ιδρυτές της Green Line Energy Α.Ε. εταιρεία που
δραστηριοποιείται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμμετείχε στην διοίκηση της τα
έως το 2013. Η εταιρεία προχώρησε στην κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών για αγρότες
ενώ πρόσφατα έχει ολοκληρώσει την κατασκευή της πρώτης της μονάδας βιοαέριου, η
οποία είναι μονάδα επεξεργασίας λημμάτων και ενσιρώματος με σκοπό την παραγωγή
ρεύματος.

Το 2012 ανέλαβε ως Προέδρος Δ.Σ και διευθύνων σύμβουλος της νεοσύστατης εταιρείας
Agrotech S.A., τον επίσημο εισαγωγέα των γεωργικών μηχανημάτων της ηγετικής
κατασκευάστριας εταιρείας John Deere. Η εταιρεία κατάφερε να βάλει στην ζωή των
Ελλήνων αγροτών τα μηχανήματα της John Deere και να την ανεβάσει στην πρώτη θέση
των πωλήσεων .