ΑΓΡΟΤΗΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2017

1η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

2η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΤΑΦΥΛΙ

3η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

4η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΛΙΑ

ΟΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ