1Η ΕΝΟΤΗΤΑ

2Η ΕΝΟΤΗΤΑ

3Η ΕΝΟΤΗΤΑ

4Η ΕΝΟΤΗΤΑ

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ <<ΑΓΡΟΤΗΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2018>>

ΑΓΡΟΤΗΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2018

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2018

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 2018

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2018