Συνεταιρισµός «Ορεάλιος Γη»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισµός Παραγωγών Ροµπόλας µε τον διακριτικό τίτλο «Ορεάλιος Γη» (από το Όρος και Αλς, που σηµαίνει θάλασσα) εδρεύει στην εντυπωσιακή κοιλάδα των Οµαλών Κεφαλονιάς, η οποία συναρπάζει µε τις έντονες εναλλαγές απότοµων βουνών και ευφόρων πεδιάδων και µε τους αµπελώνες σε υψόµετρο από 400 έως 800 µέτρα. Είναι µια από τις κυριότερες µονάδες στον πρωτογενή τοµέα και η κορυφαία αµπελοοινική.

∆ιαχειρίζεται και καθετοποιεί από το 1982, ένα από τα κύρια γεωργικά προϊόντα του νησιού, την λευκή ποικιλία Ροµπόλα, καθιστώντας τον αµπελουργικό τοµέα ως τοµέα αιχµής στην κοινωνική, οικονοµική ευηµερία και προκοπή του τόπου, αλλά και στον πολιτισµό και την προβολή του νησιού και της χώρας ευρύτερα.

∆ιαθέτει σύγχρονο εργοστάσιο επιφάνειας 2.450 τ.µ, µε εφαρµογή συστηµάτων ποιότητας και ασφάλειας τροφίµων, µε εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό, µε επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και µε πρατήριο των προϊόντων του στο Αργοστόλι. Το οινοποιείο είναι επισκέψιµο και υποδέχεται τους περίπου 100.000 επισκέπτες το χρόνο, στον ειδικά διαµορφωµένο οινοτουριστικό χώρο γευσιγνωσίας και εστίασης µε κτίριο 300 τ.µ και υπαίθριο χώρο 600 τ.µ, όπου οι επισκέπτες εκτός από τα κρασιά µπορούν να γευτούν τοπικά προϊόντα και πιάτα της κεφαλλονίτικης κουζίνας.

Ο κύριος όγκος των πωλήσεων του Συνεταιρισµού πραγµατοποιείται στο νησί, στην κάθε χρόνο αναπτυσσόµενη τουριστική του αγορά, ενώ σηµαντικές είναι οι πωλήσεις του στην υπόλοιπη Ελλάδα, την Ευρώπη, τον Καναδά και τις ΗΠΑ. Η τελευταία αγορά αναπτύσσει αξιοσηµείωτο ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης πωλήσεων και θα αποτελέσει αιχµή του δόρατος στο µέλλον.

video : https://www.youtube.com/watch?v=cJwvTFCP4iw