ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΟΒΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο ελαιώνας των Ροβιών δηµιουργήθηκε από τον Αντώνη Παπαδόπουλο, έναν άνθρωπο που λάτρευε το δέντρο – σήµα κατατεθέν της Μεσογείου και επεκτείνεται από την παραλία µέχρι τους πρόποδες των γύρω βουνών, Καβαλάρη και Τελέθριον.

Τον ελαιώνα αυτό, που καλύπτει περίπου 3.500 στρέµµατα και 70.000 ελαιόδεντρα, παραχώρησε στους εργαζόµενους σε αυτόν η κόρη του Αντώνη Παπαδόπουλου Άννα, ενώ οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας της ελιάς παραχωρήθηκαν στον Αγροτικό Συνεταιρισµό Ροβιών, ο οποίος ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1981 και µέχρι σήµερα, κύρια δραστηριότητά του είναι η συγκέντρωση, επεξεργασία, συσκευασία και εµπορία της παραγωγής του ελαιώνα σε επιτραπέζιες ελιές. Τα 130 µέλη του, στα οποία µοιράστηκε ο αρχικός ελαιώνας σε τεµάχια 50 ως 100 στρεµµάτων, εφαρµόζουν βιολογικές πρακτικές καλλιέργειας, µε τους τελευταίους Ροβιώτες παραγωγούς να εγκαταλείπουν το 2011 τη συµβατική φύτευση.

Αυτό που ξεχωρίζει το συνεταιρισµό Ροβιών, είναι αφενός η ρηξικέλευθη σκέψη σε ό,τι αφορά τις καλλιεργητικές τακτικές των αγροτών και αφετέρου το συλλογικό πνεύµα που χαρακτηρίζει τα µέλη του, µε το οποίο κατάφεραν να προσδώσουν υπεραξία στον τόπο και το προϊόν τους και να αποκτήσουν εξαγωγικό προσανατολισµό.

Ηγέτης αυτής της προσπάθειας είναι ο Νίκος Βαλλής, ο οποίος θεωρεί πως η ολοκληρωµένη διαχείριση της γεωργικής παραγωγής είναι η ισόρροπη µέριµνα για το περιβάλλον και για την ποιότητα των προϊόντων. Περιβάλλον όµως, σύµφωνα µε τον πρόεδρο και πυρηνικό µηχανικό, δεν είναι µόνο η φύση, αλλά για τους παραγωγούς είναι και το εργασιακό περιβάλλον, για τους δε καταναλωτές τα τρόφιµα, που πρέπει να είναι απολύτως ασφαλή.