ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΝΙΚΗΤΗΣ

ΟΝΟΜΑ Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Κηπευτικών Μεγάρων
ΕΤΟΣ 2014

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Συνεταιρισμός ιδρύθηκε πριν 6 χρόνια, αποτελείται από 24 μέλη και έχει καταφέρει να διαμορφώσει δίκτυο διανομής σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε χώρες του εξωτερικού.
Για το 2013, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 2,5 εκατομμύρια ευρώ.