6
Δεκ

Μαθήματα Misko για παραγωγή υψηλής ποιότητας σκληρού

Για τις καλλιεργητικές πρακτικές που μπορούν να οδηγήσουν στην παραγωγή υψηλής ποιότητας σκληρού σίτου και κατ’ επέκταση υψηλής ποιότητας ζυμαρικών συζήτησαν παραγωγοί και γεωπόνοι στο πλαίσιο του Προγράμματος Ελληνικού Σίτου MISKO.

Ο υπεύθυνος προμηθειών σίτου Misko Κώστας Θεοχαρίδης και ο Κώστας Παυλίδης από την Χ. Παυλίδης ΑΕ, Γεωργική.

Θεοφάνης Γέμτος (Επιστημονικός Συνεργάτης Προγράμματος Ελληνικού Σίτου MISKO), κ. Καραγιώργος Νικόλαος (Αφοί Καραγιώργου ΑΒΕΕ)

Κατά τη διάρκεια των διαδραστικών αυτών ημερίδων, αναδείχθηκε η αξία του μονοποικιλιακού σιταριού που προσφέρεται πλέον στην αγορά και έχει καλλιεργηθεί με τους «κανόνες» της συμβολαιακής γεωργίας. Παράλληλα, εκτενής ήταν η αναφορά στη δυνατότητα υιοθέτησης νέων πρακτικών και τεχνολογιών που μπορούν να βελτιώσουν τη διαχείριση των αγροκτημάτων και να συμβάλλουν, σημαντικά, στη μείωση του κόστους παραγωγής.

Την οργάνωση των ημερίδων επιμελήθηκε ο Ομότιμος Καθηγητής και Υπεύθυνος του Προγράμματος Ελληνικού Σίτου MISKO Θεοφάνης Γέμτος, καθώς και ο Υπεύθυνος Προμηθειών Σίτου της εταιρίας Κώστας Θεοχαρίδης. Οι συμμετέχοντες, αγκάλιασαν τις εκδηλώσεις με ξεχωριστό ενδιαφέρον, θέτοντας ερωτήσεις και ανοίγοντας έναν εποικοδομητικό και παραγωγικό διάλογο για όλους.

Η ολοκλήρωση των ημερίδων δίνει τη σκυτάλη στις επόμενες δράσεις του Προγράμματος Ελληνικού Σίτου MISKO και στη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και προ πτυχιακών και μετά – πτυχιακών εργασιών σε πανεπιστημιακά ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα.

 

 

Leave a Reply