ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ

ΝΙΚΗΤΗΣ

ΟΝΟΜΑ Χρήστος Κούτρας
ΕΤΟΣ 2016
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ 500 ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ

Ο Χρήστος Κούτρας, από το Κουτσό Θράκης, είναι 41 ετών και από το 1995, δραστηριοποιείται στον αγροτικό κάδο, καλλιεργώντας βαμβάκι, καλαμπόκι, σιτάρι, ηλίανθο και ελαιοκράμβη. Το 2009 έστρεψε το ενδιαφέρον του στα δενδρώδη, λόγου του πολύ μεγάλου κόστους των μεγάλων καλλιεργειών. Με σύγχρονη αντίληψη για τη γεωργία, ο κ. Κούτρας δίνει μεγάλη σημασία στη χρήση της τεχνολογίας στην παραγωγή, με στόχο την αύξηση της απόδοσης, μέσω ιδιόκτητου υπερσύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, ενώ παράλληλα αξιοποιεί πρακτικές της “έξυπνης γεωργίας ” με τη χρήση τεχνολογικών μέσων, διαρκείς αναλύσεις εδάφους και φυλλοδιαγνωστικές αναλύσεις των υδάτων.