Χρήστος Ζαγάρης

ΝΙΚΗΤΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γεννηµένος στο Μαραθώνα, ο Χρήστος Ζάγαρης µεγάλωσε σε αγροτικό περιβάλλον. Ο πατέρας του είχε κάποια στρέµµατα, τα οποία καλλιεργούσαν και πουλούσαν στις  λαϊκές αγορές, σταδιακά όµως επεκτάθηκαν στο χονδρικό εµπόριο.

Σήµερα, 30 χρόνια µετά την αποφοίτησή του από το Λύκειο και παντρεµένος µε 3 παιδιά, ο Ζάγαρης όχι µόνο συνεχίζει την οικογενειακή επιχείρηση, αλλά την έχει επεκτείνει σηµαντικά, µε τη βοήθεια του αδερφού του.

Εκτός από τους αδερφούς Ζάγαρη, το εργατικό δυναµικό της επιχείρησης αποτελούν τρεις οδηγοί, ένας επιστάτης, ένας υπάλληλος γραφείου και οµάδες εργατών χωρισµένοι σε αρµοδιότητες (φύτευση, συγκοµιδή, συσκευασία ανά είδος). Για τις ανάγκες των καλλιεργειών της, η επιχείρηση διαθέτει 10 τρακτέρ (τύπου δενδροκοµικά και standard) και όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό: Σβολοκόφτες, καλλιεργητές, αλέτρι, ραντιστικά, φρέζες και λιπασµατοδιανοµέα. Τακτικοί συνεργάτες του είναι οι εταιρείες Rijk Zwaan και Γαιογνώση στους σπόρους και οι εταιρίες Παύλος Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ και Agrotech SA στα µηχανήµατα. Τέλος, σε επίπεδο εγκαταστάσεων, µέχρι στιγµής υπάρχουν 2 µεγάλες αποθήκες – συσκευαστήρια σε Μαραθώνα και Αυλώνα.

Η προσπάθεια για βελτίωση δε σταµατάει ποτέ, και αυτό είναι ένα από τα βασικά συστατικά της επιχειρηµατικότητας. Και της επιτυχίας.

Video : https://www.youtube.com/watch?v=ZtKY1ulGIyk