ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΛΩΝΑΡΑΣ

ΝΙΚΗΤΗΣ

ΟΝΟΜΑ Μιχάλης Κλωνάρας
ΕΤΟΣ 2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μία οικογενειακή προβατοτροφική και γεωργική εκμετάλλευση ενταγμένη στην Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία βαδίζει προς το μέλλον στον Ταξιάρχη Γρεβενών κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του 59χρονου Μιχάλη Κλωνάρα. Με τη βοήθεια του γιου του Γιάννη συντηρούν μία μονάδα 300 προβάτων της φυλής Χίου από το Συνεταιρισμό Μακεδονίας, ενώ καλλιεργούν συνολικά 300 στρέμματα μηδικής, κτηνοτροφικού μπιζελιού αλλά και μαλακού σίτου και κριθής για ζωοτροφή.

Μάλιστα ο 22χρονος Γιάννης, απόφοιτος της τυροκομικής Σχολής Ιωαννίνων, προορίζεται να αναλάβει την επιχείρηση του πατέρα του στην οποία μέσα στο 2015 θα προστεθεί και ένα σύγχρονο τυροκομείο για τη μεταποίηση γάλακτος που παράγει η μονάδα. Η αγροτική εκμετάλλευση της οικογένειας Κλωναρά διαθέτει ποιμνιοστάσιο 500 τ.μ., υπόστεγο 100 τ.μ., αλμεκτήριο, παγολεκάνη, συστήματα αυτόματης άρδευσης, δύο σιλό αποθήκευσης δημητριακών καθώς και γεωργικό ελκυστήρα και όλα τα επιπλέον μηχανήματα για τη συλλογή και συσκευασία των συγκομιζόμενων φυτών αποτελώντας μία αυτάρκη σύγχρονη γεωργική επιχείρηση.