ΜΑΓΙΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΝΙΚΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το 2005 ο Γιώργος Μαγιώνας απόφασισε να επιστρέψει στο χωριό του και στην οικογενειακή παράδοση, το Λιβάδι Ελασσόνας, και να ασχοληθεί µε την κτηνοτροφία ενώνοντας τη νεανική ορµή του µε την οµάδα των κτηνοτρόφων που δηµιούργησαν εν έτει 2007 τον Συνεταιρισµό «Βοσκός» στον Όλυµπο. Ένας  ευλογηµένος τόπος µε τεράστια πλεονεκτήµατα λόγω της γεωγραφικής του θέσης, του υψόµετρου και της γονιµότητας του εδάφους που φιλοξενεί σήµερα 60.000 γιδοπρόβατα. Και ένας Συνεταιρισµός υπερδραστήριος που τροφοδοτεί µε τα προϊόντα του (γάλα, φέτα, γραβιέρα, ξινοτύρι, κεφαλοτύρι, βοσκοτύρι) τις λαϊκές αγορές της Μακεδονίας, της Πιερίας και της Θεσσαλίας αλλά και καταστήµατα delicatessen σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σήµερα ο Γιώργος Μαγιώνας, πλήρως δικαιωµένος για την απόφασή του, «τρέχει» µια επένδυση της τάξης των 250.000 ευρώ, µε 600 πρόβατα και την παραγωγή να ξεπερνά τα 300 κιλά ανά ζώο / έτος, ήτοι 130 τόνους το χρόνο. Οι σταυλικές εγκαταστάσεις της µονάδας, που καλύπτουν µια έκταση 1,5 στρεµµάτων, είναι πλήρως εξοπλισµένες µε αυτόµατη διατροφή, αρµεκτήριο κ.α. ενώ υπάρχουν αποθήκες και σιλό για την αποθήκευση των ζωοτροφών, που παράγονται από τα 250 περίπου στρέµµατα που καλλιεργεί ο κ. Μαγιώνας µε καλαµπόκια, τριφύλλια, κριθάρια και σιτάρι.

Πιο συγκεκριµένα για ζωοτροφές εκµεταλλεύεται 90 στρέµµατα καλαµπόκι το οποίο βγάζει 120 τόνους ετησίως. Σε 150 στρέµµατα καλλιεργεί τριφύλλι που  βγάζει 4.500 µπάλες (5 κοπές) διατηρώντας παράλληλα 200 στρέµµατα βοσκότοπο. «Χωράφια – ζώα – γάλα – γαλακτοκοµικά προϊόντα», συνιστούν το τετράπτυχο της κεντρικής φιλοσοφίας του, ότι δηλαδή πρέπει να καλλιεργεί τις ζωοτροφές του, να έχει τα ζώα του, να παράγει το γάλα και να είναι ο ίδιος παραγωγός γαλακτοκοµικών για να µπορεί να παίρνει την υπεραξία των προϊόντων.

Σηµειώνεται ότι η διατροφή των ζώων και η διαχείριση των βοσκότοπων γίνεται σε συνεργασία µε ειδικούς επιστήµονες, µε τους οποίους συνεργάζονται τα µέλη του Συνεταιρισµού «Βοσκός».
Video: https://www.youtube.com/watch?v=EoydpSwbZqs