ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

ΝΙΚΗΤΗΣ

ΟΝΟΜΑ Δημήτρης Μουρατίδης
ΕΤΟΣ 2016

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η οικογένεια Μουρατίδη από τα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης ανακηρύσσεται δικαίως η Κτηνοτροφική Εκμετάλλευση της Χρονιάς, εκτρέφοντας 250 αγελάδες Holstein που πετυχαίνουν αποδόσεις ισάξιες με αυτές των πιο προηγμένων ευρωπαϊκών φαρμών. Παράλληλα, έχει στραφεί προς την επένδυση 1,2 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία μίας νέας υπερσύγχρονης μονάδας όπου θα εκτρέφονται 250 επιπλέον αγελάδες, με στόχο το διπλασιασμό του όγκου της γαλακτοπαραγωγής μέσω της εφαρμογής ενός υπερσύγχρονου συστήματος διαχείρισης.

Ο ∆ημήτρης Μουρατίδης, είναι απόφοιτος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης με ειδικότητα στη Ζωοτεχνία και εκπρόσωπος της τρίτης γενιάς της οικογενειακής επιχείρησης, που έβαλε τα «θεμέλιά» της τη δεκαετία του 1980, όταν ο παππούς της οικογένειας αγόρασε τις πρώτες οκτώ αγελάδες. Μαζί του, εργάζεται ο 22χρονος αδελφός του Βασίλης ο οποίος σπουδάζει Ζωική Παραγωγή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κι ο 20χρονος εξάδελφός του Σωτήρης, με ανάλογες σπουδές στο Κάρντιφ της Ουαλίας.