ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΝΙΚΗΤΗΣ

ΟΝΟΜΑ Αχιλλέας Παπακωνσταντίνου (Άδενδρο Θεσσαλονίκης)
ΕΤΟΣ 2014
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Αχιλλέας Παπακωνσταντίνου ασχολείται με την καλλιέργεια ρυζιού, από το 1989, ενώ από το 1993, συνεργάζεται με συμβολαιακή γεωργία, με την εταιρεία “Agrino”. Καλλιεργεί πάνω από 2.200 στρέμματα ρυζιού τύπου 11, μακρόσπερμο (ποικιλία κίτρινο και νυχάκι), με τα 350 να είναι ιδιόκτητα και τα υπόλοιπα ενοικιαζόμενα, για να καλύπτει την επιθυμητή ζήτηση, που φτάνει τα 1050 kg.
Το 2006, εντάχθηκε στο πρόγραμμα παραγωγής προϊόντων με ορθή γεωργική πρακτική, όπου η λίπανση των χωραφιών γίνεται με μέτρο και πάντα υπό την επίβλεψη γεωπόνου.