ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΜΟΥΣΑΣ

Υπεύθυνος Marketing, Salamousas Agrifood

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΜΟΥΣΑΣ

Υπεύθυνος Marketing, Salamousas Agrifood