ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ

Σύμβουλος Αγρο-διατροφικής Πολιτικής και Επιχειρηματικότητας

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ

Σύμβουλος Αγρο-διατροφικής Πολιτικής και Επιχειρηματικότητας

Ο Πρόδρομος Καλαϊτζής είναι Σύμβουλος Αγρο-διατροφικής Πολιτικής και Επιχειρηματικότητας και ειδικότερα σε θέματα αγρο-διατροφικών Συνεταιρισμών. Είναι οικονομολόγος, με βασική εκπαίδευση στη διοίκηση επιχειρήσεων και μεταπτυχιακές σπουδές στην αγροτική οικονομία. Έχει εργαστεί για μία δεκαετία ως ερευνητής στο Ολλανδικό Ινστιτούτο Συνεταιριστικής Επιχειρηματικότητας σε θέματα αγροτικών συνεταιρισμών, και στο αγροτικό Πανεπιστήμιο Wageningen της Ολλανδίας σε θέματα marketing τροφίμων και αγρο-διατροφικής αλυσίδας. Κατά την τελευταία δεκαετία, εργάστηκε στις Βρυξέλες ως σύμβουλος πολιτικής (lobbying), για την Copa-Cogeca, η οποία εκπροσωπεί τις Ευρωπαϊκές οργανώσεις των αγροτών και των αγροτικών συνεταιρισμών, με αρμοδιότητα χειρισμού των θεμάτων που αφορούν τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, την ενιαία αγορά και τον προϋπολογισμό της ΕΕ σχετικά με την ΚΑΠ.