ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΠΕΡΕΤΣΟΣ

Γενικός Διευθυντής, Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΠΕΡΕΤΣΟΣ

Γενικός Διευθυντής, Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.