ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

Πρόεδρος Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου

ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

Πρόεδρος Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου