ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ

Οινοποιός, Ιδιοκτήτης Οινοποιητική Μονεμβασιά

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ

Οινοποιός, Ιδιοκτήτης Οινοποιητική Μονεμβασιά