ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας & Συνιδιοκτήτης Κωνσταντόπουλος Olymp

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας & Συνιδιοκτήτης Κωνσταντόπουλος Olymp