ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ

Γεωπόνος, Ερευνητής Εργαστήριο Ελαιοκομίας, Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Χανιά

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ

Γεωπόνος, Ερευνητής Εργαστήριο Ελαιοκομίας, Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Χανιά