ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΓΓΙΛΗΣ

Γενικός Δ/ντης ΣΕΠΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΓΓΙΛΗΣ

Γενικός Δ/ντης ΣΕΠΥ

Είναι πτυχιούχος της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Διατέλεσε Διευθυντής στην Διεύθυνση Σπόρων της ΚΥΔΕΠ και Αναπληρωτής Γεν. Διευθυντής στην ΚΕΣΠΥ.
Υπήρξε επί μακρόν στέλεχος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με αρμοδιότητα το πολλαπλασιαστικό υλικό των φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών και οπωροφόρων δένδρων.
Υπήρξε μέλος, του ΔΣ του Κοινοτικού Γραφείου Προστασίας Φυτικών Ποικιλιών (CPVO), πολλών Εθνικών και Κοινοτικών Επιτροπών με αντικείμενο το πολλαπλασιαστικό υλικό.
Από 1η Μαρτίου 2014 και μέχρι σήμερα ασκεί τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πολλαπλασιαστικού Υλικού (ΣΕΠΥ).