ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΑΣ

Τ. Υπηρεσιακός Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΑΣ

Τ. Υπηρεσιακός Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων