ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

Ομ. Καθηγητής, Τ. υπουργός, Κοσμήτωρ, Κολλέγιο Περρωτής, ΑΓΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

Ομ. Καθηγητής, Τ. υπουργός, Κοσμήτωρ, Κολλέγιο Περρωτής, ΑΓΣ

Ο ομότιμος καθηγητής κος Αθανάσιος Τσαυτάρης υπηρέτησε την εκπαίδευση, την επιστήμη, την έρευνα και την τεχνολογία καθώς και την τεχνολογική ανάπτυξη από πολλές θέσεις σε Ακαδημαϊκά, Ερευνητικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα, τόσο του εξωτερικού όσο και της χώρας μας.

Παράλληλα, υπηρέτησε πολλές θέσεις ευθύνης τόσο στη χώρα μας και στην Ε.Ε. αλλά και στις ΗΠΑ, στον ΟΗΕ, στον FAO, κ.α., ενώ για μια διετία υπηρέτησε ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πρόσφατα, ανέλαβε για λογαριασμό της ΑΓΣ την Ίδρυση και Λειτουργία Μεταπτυχιακής Σχολής στο Κολέγιο Περρωτής.
Πέραν της εκπαίδευσης προπτυχιακών φοιτητών έχει επιβλέψει 100 περίπου διατριβές μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων και έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 300 άρθρα σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά.