ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ

Διευθύνων Σύμβουλος, Agrotech SA

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ

Διευθύνων Σύμβουλος, Agrotech SA