ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΛΗΣ

Πρόεδρος Βιοµηχανίας Γάλακτος Ηπείρου, Καράλης Α.Ε

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΛΗΣ

Πρόεδρος Βιοµηχανίας Γάλακτος Ηπείρου, Καράλης Α.Ε