ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΙΜΗΣ

Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΙΜΗΣ

Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Ο Χαράλαµπος Κασίµης είναι απόφοιτος Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου του Μπράντφορντ και κάτοχος µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στη Βιοµηχανική και Αγροτική Κοινωνιολογία. Από το 2003 είναι καθηγητής Αγροτικής Κοινωνιολογίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Έχει συντονίσει πολλά ερευνητικά προγράµµατα και έχει εκδώσει αρκετά βιβλία στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Από το 2015 αναλαµβάνει τη θέση του γενικού γραµµατέα επί των διεθνών σχέσεων και των ευρωπαϊκών προγραµµάτων, αντικαθιστώντας τον ∆. Μελά.