ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΙΜΗΣ

Γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και διαχείρισης Κοινοτικών πόρων

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΙΜΗΣ

Γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και διαχείρισης Κοινοτικών πόρων