ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΥΔΡΑΙΟΥ

Γενική Δ/ντρια ΕΣΥΦ

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΥΔΡΑΙΟΥ

Γενική Δ/ντρια ΕΣΥΦ

Η Φραντζέσκα Υδραίου είναι Γεωπόνος κάτοχος τίτλου Masters στη Φυτοφαρμακολογία και Φυτιατρική. Είναι Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ) από το 1997. Στο διάστημα αυτό ασχολήθηκε με ζητήματα Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αφορούν στον κλάδο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φπ) καθώς επίσης και με την υλοποίηση προγραμμάτων για την προστασία των ψεκαστών, τη συλλογή των κενών συσκευασιών φπ , την προστασία των νερών, την ενημέρωση για τα παράνομα φπ και τους κινδύνους από τη χρήση τους, σε συνεργασία πάντα με δήμους, ινστιτούτα και υπηρεσίες αλλά και αγρότες και αγροτικούς φορείς.