ΠΙΣΩ ΣΕΡΓΙΟΣ

Διευθυντής Φρέσκων Προϊόντων εταιρείας ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

ΠΙΣΩ ΣΕΡΓΙΟΣ

Διευθυντής Φρέσκων Προϊόντων εταιρείας ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ