ΝΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Πρόεδρος Α.Σ. Ράχης Πιερίας "Αγ. Λουκάς"

ΝΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Πρόεδρος Α.Σ. Ράχης Πιερίας "Αγ. Λουκάς"

Δείτε τη παρουσίαση του κυρίου Ντούρου Δημήτριου: