ΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Εμπορικός Διευθυντής, Yara Hellas

ΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Εμπορικός Διευθυντής, Yara Hellas