ΝΙΚΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

Πρόεδρος ομάδας παραγωγών φρούτων και λαχανικών, σταφυλλιού «ΣΥΜΒΟΛΟ»

ΝΙΚΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

Πρόεδρος ομάδας παραγωγών φρούτων και λαχανικών, σταφυλλιού «ΣΥΜΒΟΛΟ»

Δείτε τη παρουσίαση του Κυρίου Μαυρίδη με τίτλο: “Σημαντικά Projects: Η ανάπτυξη της καλλιέργειας Καβάλο-Κόρινθος”