ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

∆ιευθύνων Σύμβουλος Agrotech SA

ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

∆ιευθύνων Σύμβουλος Agrotech SA

Δείτε τη παρουσίαση του κυρίου Μποζατζίδη Χριστόδουλου: