ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε