ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ορκωτός ελεγκτής, λογιστής «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ»

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ορκωτός ελεγκτής, λογιστής «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ»

Δείτε τη παρουσίαση του Κυρίου Νιφορόπουλου με τίτλο: “Καθεστώς φορολόγησης αγροτών και ασφαλιστικές εισφορές”