ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

Εμπορικός ∆ιευθυντής Yara Hellas

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

Εμπορικός ∆ιευθυντής Yara Hellas

Δείτε τη παρουσίαση του κυρίου Κυριακίδη Νίκου: