ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ

Farmers Republic

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ

Farmers Republic

Δείτε τη παρουσίαση του Κυρίου Κουτσολιούτσου με τίτλο: “Farmers Market και ηλεκτρονικό εμπόριο”