ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗΣ

Πρόεδρος Αγροτικού συνεταιρισμού παραγωγών κηπευτικών Μεγάρων

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗΣ

Πρόεδρος Αγροτικού συνεταιρισμού παραγωγών κηπευτικών Μεγάρων

Δείτε τη παρουσίαση του Κυρίου Παπαβασίλη με τίτλο: “Farmers Market και ηλεκτρονικό εμπόριο”