ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΥΣΑΡΑΚΗΣ

Καθηγητής Τ.Ε.Ι Κρήτης

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΥΣΑΡΑΚΗΣ

Καθηγητής Τ.Ε.Ι Κρήτης

Δείτε τη παρουσίαση του Κυρίου Φυσαράκη με τίτλο: “Καλλιέργεια και νέες ποικιλίες”