ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ

∆ιευθυντής Πωλήσεων BASF

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ

∆ιευθυντής Πωλήσεων BASF

Δείτε τη παρουσίαση του κυρίου Γεωργίου Σπύρου: