ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΑΜΑΣ

Διευθυντής ΔΑΟΚ Αττικής

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΑΜΑΣ

Διευθυντής ΔΑΟΚ Αττικής

Δείτε τη παρουσίαση του Κυρίου Τσιάμα με τίτλο: “Στοιχεία δομών παραγωγής και κατανάλωση στο λεκανοπέδιο”