ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΩΜΟΣ

Καθηγητής λαχανοκομίας Α.Π.Θ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΩΜΟΣ

Καθηγητής λαχανοκομίας Α.Π.Θ.

Δείτε τη παρουσίαση του Κυρίου Σιώμου με τίτλο: “Η καλλιέργεια κηπευτικών στην Ελλάδα”